Passiefhuis met ‘passieve energie’

Bij een gebouw dat volgens de passiefhuis normen is ontworpen wordt de ‘passieve’ energie van de zon en interne warmte optimaal benut, zodat het gebruik van energie in het passief huis voor verwarming verwaarloosbaar is. Zo ontstaat een comfortabele en zeer energiezuinig gebouw. De uitdaging is zó te ontwerpen, dat er vrijwel geen toevoeging van extra energie nodig is voor de lokaalverwarming en het warme tapwater. Passief scoort altijd het laagst qua primair energieverbruik en is de kortste stap naar energie neutraal, plusenergie of nul op de meter!

Bedrijven

Passiefhuis – Passief Bouwen voor woningen en utiliteit

Wilt u een huis bouwen? Passiefhuis of Passief Bouwen is geschikt voor woningen, maar ook voor utiliteitsgebouwen, zoals kantoren en scholen. De maatregelen hoeven zich niet te beperken tot nieuwbouw: ook de renovatiemarkt biedt zeer grote mogelijkheden. Ruim eenderde van de energie in Europa wordt gebruikt om gebouwen te verwarmen, en een toenemende hoeveelheid energie om die gebouwen in de zomer te koelen. Met het Passiefhuis bouwconcept kan het benodigde energiegebruik met 80% dalen. Kortom, Passiefhuis of Passief Bouwen is de bouwstandaard van de toekomst! Passiefhuis en Passief Bouwen zijn niet nieuw. In omringende landen staan al vele passiefhuizen.