Adverteren op Passiefhuismarkt.nl

Passiefhuismarkt.nl levert productinformatie van fabrikanten, leveranciers en dienstverleners en focust zich op alle partijen die geïnteresseerd zijn in en betrokken zijn bij de bouw van passiefhuizen. Hiermee speelt Passiefhuismarkt.nl in op de toenemende behoefte aan productinformatie via internet.

Gericht adverteren
Passiefhuismarkt.nl biedt u een aantal interactieve mogelijkheden om binnen de aantrekkelijke redactionele omgeving van productnieuws te adverteren.

U plaats uw advertentie gericht, zodat u de juiste partijen bereikt. Op het moment dat zij uw advertentie zien, zijn zij namelijk actief op zoek naar uw producten. Door gericht te adverteren maakt u optimaal gebruik van de advertentiemogelijkheden.

Mail ons voor meer informatie info@passiefhuismarkt.nl