Wat is een passiefhuis

Voordelen passief bouwen

Het begrip passiefhuis begint langzaam algemeen bekend te worden in Nederland.

Maar wat is een passiefhuis nu precies?

Een passiefhuis is een zeer energiezuinige woning of gebouw met een erg comfortabel en gezond binnenklimaat. Het verbruik is minder dan 15 kWh/m²(!) bruto per jaar voor ruimteverwarming, het totale primaire energiegebruik is maximaal 120 kWh/m² per jaar.

Ter vergelijking: het verbruik van woningen uit 1960 voor ruimteverwarming is ongeveer 200 kWh/m² bruto per jaar.

Het lage energieverbruik bij passiefhuizen is mogelijk door het warmteverlies zo veel mogelijk te beperken en warmtewinst juist te maximaliseren.

Dit is concreet te bewerkstelligen door de volgende maatregelen te nemen:

Wat is een passiefhuisJuiste oriëntatie

De oriëntatie van een passief huis heeft alles te maken met de zon. Een passief huis is zo geplaatst, dat het wordt verwarmt in de winter en voor schaduw zorgt in de zomer.

Extra isolatie

De schilisolatie is hoogwaardig bij passiefhuizen. Niet alleen de vloer op de begane grond, maar de gehele schil – inclusief kozijnen, ramen en deuren – is goed geïsoleerd.

Warmtebrugvrije detaillering

Belangrijk bij het bouwen van een passiefhuis is een volledig warmtebrugvrije constructie. Met andere woorden: er zijn geen bouwdelen die onnodige warmte naar buiten geleiden. Dit verbetert ook het comfort.

Kierdicht bouwen

Het is belangrijk dat in een passiefhuis geen kieren en andere openingen zijn waardoor lucht, vocht of warmte de woning ongewenst in of uit kan. Dat zorgt voor energiebesparing en een beter te controleren ventilatie.

Geïsoleerde kozijnen, ramen en deuren

Passiefhuizen zijn consequent uitgevoerd met geïsoleerde (passiefhuis)kozijnen, ramen en deuren en altijd voorzien van drievoudige beglazing. Voor maximale isolatie.

Comfortventilatie met WTW en eventueel na-verwarming

Door goede energiebesparende maatregelen kun je een passiefhuis op temperatuur houden door goede na-verwarming (van ventilatielucht). Een conventioneel verwarmingssysteem is daardoor overbodig. Gebalanceerde ventilatie zorgt voor een gezond en constant binnenklimaat.

Duurzame zonne-energie voor warm water

Een passiefhuisinstallatie zorgt voor een verdere verlaging van de toch al lage energierekening. Zonnecollectoren brengen de warmte van de zon bijvoorbeeld over op tapwater. Andere mogelijkheden zijn warmtewisselaars onder de grond (die ’s zomers koelte en ’s winters warmte afgeven aan de verse ventilatielucht) en PV-panelen, die duurzame additionele elektrische energie opwekken.

Een passiefhuis maakt maximaal gebruik van de opwarming door directe zonnestraling. Een traditionele centrale verwarmingsinstallatie is overbodig, omdat de woning zeer goed geïsoleerd en luchtdicht is. Dit houdt in dat twee gloeilampen van 100 Watt een kamer van 20 vierkante meter kunnen verwarmen en dat één haarföhn voldoet voor het verwarmen van een passiefhuis van 100 vierkante meter.

De grote uitdaging van een passiefhuis is het luchtdicht en koudebrugvrij krijgen van het pand. Het is dan ook belangrijk dat zowel in de ontwerp- als in de uitvoeringsfase veel aandacht wordt besteed aan de uitvoeringsdetails, zoals de aansluiting tussen het dak en de muur, de deuren en de ramen. Gespecialiseerde architecten en aannemers zijn een vereiste.

Elk passiefhuis draagt bij aan een grote milieubesparing (verminderde CO2-uitstoot) en zorgt voor een energierekening die tot 90 procent daalt, terwijl het comfort en de luchtkwaliteit erop vooruitgaan. Tevens is een passiefhuis een goede investering omdat de woning waardevast blijft en de bewoners weinig last hebben van alsmaar stijgende energieprijzen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat vanaf 2015 alle nieuwbouw volgens de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) van 0,4 (=passiefhuis) wordt gebouwd.

Click to rate this post!
[Total: 7 Average: 4.7]