RDH Architecten Stedenbouwkundigen B.V.

Stadsschuur 2
4330 AA Middelburg
Nederland
Telefoon nummer: 011-865-3737
Website: http://www.rdh.nl/

RDH Architecten Stedenbouwkundigen is een bedrijf met hoogwaardige professionals (architecten, stedenbouwkundigen, bouwtechnici, juristen, procesdeskundigen) die vanuit een internationaal perspectief oplossingen aanreikt bij opgaven op het gebied van zorg, scholen, historische gebouwen/cultureel erfgoed en stedenbouw, en woningbouwopgaven die direct gerelateerd zijn aan deze kennisvelden. Een relevant netwerk van (internationale) co-makers en kennisinstellingen draagt bij aan een hoogwaardige kennisinput.

RDH heeft een reputatie op het gebied van duurzaam en passief bouwen. Zo worden nu de eerste twee scholen in Nederland gerealiseerd volgens het passief bouwen. Ook wordt in Middelburg het eerste rijksmonument in Nederland volgens dit principe gerealiseerd. RDH heeft de voormalige graansilo aan het kanaal door Walcheren (Kleverskerkseweg 53 in Middelburg) gekocht om in 2011 een nieuwe vestiging te kunnen betrekken. De ambitie is om de silo volgens het principe van passief bouwen te renoveren en te streven naar een energieneutraal gebouw.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Contact

    [recaptcha]