SPATIA-architecten

Van Kinschotstraat 69
2614 XK Delft
Nederland
Telefoon nummer: 015-262-4097
Website: http://www.spatia.nl/

S P A T I A – architecten werkt met drie geregistreerde architecten: ir Henk Middelkoop, ir Hugo de Haan en ir Gerke K. Kok.
Wij stellen onze projectteams samen uit de tien medewerkers van ons bureau. Uiteraard is er veel ervaring met directievoering, calculaties, (stabu) bestekken, allerlei regelgeving, geautomatiseerd tekenwerk en maquettebouw. Waar nodig wordt er samengewerkt met externe deskundigen. Directievoering is een sterke kant van het buro.

Vanwege de vaak hoge beheers- en onderhoudskosten wordt bij het ontwerpen van gebouwen gezocht naar een duurzame materiaalkeuze en naar een gunstige energiebalans. Milieu-aspecten hebben bijzondere aandacht.

Contact

    [recaptcha]