Alle Adviseurs

 • Thermodicht

  Thermodicht is een onafhankelijk meet- en validatiebureau voor zowel de particuliere als professionele markt. Wij richten ons op niet-destructief onderzoek (NDO) en bouwfysica. Woning – en utiliteitsbouw In deze tijd waarin energie steeds duurder wordt kunnen de meetdiensten van Thermodicht uw energiekosten verlagen en comfort verhogen. Wij bieden een totaalpakket read more

 • Consultancy en training

  Doel van Passiefhuis Nederland is: promotie en coördinatie van energieneutraal wonen & duurzaam bouwen.  Consultancy Promotie: Passiefhuis-bouwmethode Research: voorbereidend onderzoek Coördinatie-advies: ontwerp en samenwerking bouwteam Metingen: luchtdichtheid en luchtstroming  Training / seminar Passiefhuis Nederland geeft trainingen aan o.a.: • overheden • woningbouwcorporaties • bouw- en installatiebranche • bewonersgroepen en eigenbouwgroepen

 • Gezond en energiezuinig wonen

  Tijdens (een aantal) gesprekken nemen wij uw wensen door. Deze gesprekken zullen ingaan op de gewenste mate van duurzaamheid. In onze visie omvat duurzaamheid een breed spectrum. Ons specialisme richt zich voornamelijk op: gezondheid (goede ventilatie, daglichttoetreding, etc.); comfort (lekker warm in de winter, koel in de zomer); energiegebruik (isolatie, read more

 • IsolatieNet

  Isolatienet is zowel particulieren als zakelijke klanten van dienst met kwaliteitsvolle oplossingen op het gebied van (na-)isolatie in de vorm van dak-, spouwmuur-, buitengevel- en vloer- en bodemisolatie. De Isolatienet bedrijven hebben een enorme vakkennis op het gebied van na-isolatie van woningen, scholen en andere utiliteitsgebouwen. Zij weten als geen read more

 • BuildDesk

  Projecten voor woningcorporatie Woonveste in Nieuwkuijk en Haarsteeg in opdracht van De Bonth van Hulten. BuildDesk heeft ervaring met verschillende passiefhuisprojecten. Tijdens deze projecten is ook samengewerkt met partners in Oostenrijk en Duitsland waar het passiefhuis al geruime tijd een ingeburgerd concept is. Door gebruik te maken van deze ervaringen read more

 • MoBius consult

  Passief Bouwen heeft de toekomst. Vaak worden voorzieningen zoals warmtepompen en warmte/koude-opslag in de bodem nog als het ei van Columbus gezien. Helaas laat ons energievraagstuk zich niet oplossen door alleen aan de opwekkingskant maatregelen te nemen. Met name aan de behoeftekant (stap 1 van de Trias Energetica) is verbetering read more

 • PassiefHuis Installatie Advies

  PassiefHuis wordt steeds duurzamer. VIAC draagt daar graag een steentje aan bij. Door de nieuwste trends en ontwikkelingen op de voet te volgen is VIAC de juiste keus als het gaat om duurzame oplossingen voor uw project. VIAC gebruikt naast de traditionele software-pakketten ook GPR-Gebouw, BIM, en PHPP. (PassivHausProjektierungPacket) PHPP is bedoeld read more

 • DHV Advies- en ingenieursbureau

  Het zogeheten Passief Bouwen vindt in Nederland vooralsnog beperkt plaats. DHV verwacht dat deze energiezuinige bouwwijze over enkele jaren – in navolging van het buitenland – op veel grotere schaal zal worden toegepast. Breed toepasbaarHet passiefhuis-principe is breed toepasbaar in de bouwsector. Zowel voor woningbouwprojecten als utiliteitsbouwprojecten bij zowel nieuwbouw read more

 • INVENT

  In de wereld van duurzaam en energiezuinig bouwen, adviseert en ondersteunt Invent opdrachtgevers bij het uitvoeren van nieuwbouw- en renovatieprojecten op gebied van energie efficiënt ontwerpen waarbij duurzame energiesystemen bouwproducten worden toegepast. De belangrijkste opdrachtgevers zijn woningbouwcorporaties, gemeenten, projectontwikkelaars, ondernemers en particulieren. Invent onderscheidt zich in: – Installatie-advies – Energielabeling read more

 • Passiefhuisberekening

  – Energiezuinige woon- en werkconcepten– Duurzaam installatie advies Passiefhuisberekening PHPP, ontwerp CO2 neutrale gebouwen, berekenen energiebalans, (duurzaam) installatieontwerp, autarkische systemen, commissioning duurzame installaties, optimaliseren bestaande installaties, inbreng expertise bij productontwikkeling vernieuwende installatiecomponenten, bijvoorbeeld voor Brink, ATAG, Remeha, Intergas.

 • RAAK Energie advies

  Elk gebouw kent zwakke plekken waardoor onnodig warmteverlies optreedt. Denk aan daken, schoorstenen, deuren en kozijnen of onvoldoende isolatie. RAAK werkt met een B;lowerdoor en  infraroodsysteem dat via thermografische foto's en rook  precies laat zien waar eventuele koudebruggen of luchtlekkages in de constructie voorkomen. Thermografisch onderzoek is dus een ideaal read more

 • Nieman Raadgevende Ingenieurs / Nieman Groep

  Om tot een optimaal kosteneffectief maatregelenpakket te komen stelt Nieman Raadgevende Ingenieurs vanaf het schetsontwerp energieconcepten op. Met een energieconcept vindt er projectspecifiek een optimale bouwkundige en installatietechnische afstemming van maatregelen plaats, voor elk gewenst energetische ambitieniveau. De vraag naar het opstellen van energieconcepten neemt toe als gevolg van de read more

 • DuurzaamBouwAdvies

  Ik heb DuurzaamBouwAdvies opgericht met het doel om mijn ervaring met duurzaam bouwen in te zetten voor het "verduurzamen" van de bouw. Vanaf 1962 ben ik werkzaam in de bouwpraktijk, bij bouwbedrijven en architectenbureau's. Mijn ervaring loopt van ‘meedenken in de ontwerpfase' tot aan ‘directievoering bij de uitvoering'.   In read more

 • Ecofys

  Ecofys heeft een duidelijke missie: een duurzame energievoorziening voor iedereen. Dit is waar iedereen in ons bedrijf voor staat en dagelijks aan werkt. Ons bedrijf loopt voorop in de ontwikkeling van duurzame energie en energiebesparing. Kennis en innovatie zijn de sleutelfactoren om de ideeën van vandaag uit te werken tot read more