Alle Testen en metingen

 • Geluidsmetingen

  Aan geluid in werk- en leefomgeving kan bijna niemand meer ontsnappen. Voor wie het geluid in zijn omgeving binnen bepaalde grenzen wil houden, is er natuurlijk geluidsisolatie. Dat maakt ‘geluid’ technisch al iets complexer. Maar wat is geluid precies en hoe kunt u voldoen aan de steeds zwaarder wordende wettelijke read more

 • Ventilatiedebietmetingen

  Het vooroordeel dat men zou moeten ventileren omdat gebouwen te luchtdicht zijn geworden, is niet juist. Het tegenovergestelde is eerder van toepassing: Om goed te ventileren, is een zeer goede luchtdichtheid van essentieel belang. Door te ventileren wordt ‘verse’ buitenlucht toegevoerd en ‘gebruikte’ lucht naar buiten afgevoerd. Ventileren draagt bij read more

 • Binnenluchtkwaliteitsmetingen

  In de buitenlucht is het kooldioxidegehalte op de meeste plaatsen in Nederland ongeveer 400 ppm. Zodra een groep mensen een ruimte binnenkomt begint de hoeveelheid kooldioxide flink te stijgen, waarbij een verdubbeling heel normaal is. De aanwezigheid van mensen, computers, printers en andere apparaten leidt tot binnenluchtverontreiniging, dat zich o.a. read more

 • Thermografie

  Met een infrarood- warmtebeeldcamera kan de temperatuur van een object worden gemeten. Vooral de temperatuurverschillen van een gebouwschil kunnen met grote nauwkeurigheid in beeld worden gebracht. Op basis hiervan kunnen onregelmatigheden worden vastgesteld. Met een thermografisch onderzoek kunnen onvolkomenheden als isolatiegebreken, koudebruggen en luchtlekken in de gebouwschil efficiënt, op afstand (grote read more

 • Luchtdichtheidsmetingen

  De 'BlowerDoor' is een speciale ventilator die in een buitendeuropening wordt ingebouwd en waarmee de luchtdichtheid van bepaalde ruimten gemeten kan worden. Op deze manier kan men opsporen waar er zich warmteverliezen en vochtproblemen bevinden. Tijdens de luchtdichtheidstest worden de ruimten in onder- of overdruk gezet. (lucht wordt naar buiten read more

 • Ultrasoononderzoek

  Ook met behulp van ultrasoon-meetapparatuur kunnen zeer kleine luchtlekken worden opgespoord. Bij een dergelijk onderzoek zendt een geluidsbron geluidsgolven uit met zeer hoge frequenties. Deze frequenties zijn zo hoog dat ze niet door het menselijk gehoor zijn waar te nemen. Geluid met een hoge frequentie heeft, door zijn kleine golflengte, read more

 • Infraroodonderzoek

  Met behulp van infraroodmetingen (thermografisch onderzoek) kunnen luchtlekken zichtbaar worden gemaakt; eventueel in combinatie met een Blowerdoortest. Thermografisch onderzoek is een visuele inspectiemethode waarbij gebruik wordt gemaakt van infraroodstraling. Alle objecten zenden, afhankelijk van de temperatuur en eigenschappen van het oppervlak, een bepaalde hoeveelheid infraroodstraling uit. Door luchtlekken in een gebouwschil read more

 • Luchtdichtheidsmetingen

  Er zijn allerlei redenen om luchtdicht te bouwen. De belangrijkste zijn energiebesparing, verbeteren comfort en de realisatie van een goede geluidwering. Bovendien is een luchtdichting essentieel voor een goede waterdichting.   De eisen met betrekking tot luchtdichtheid worden zwaarder en controlemetingen worden steeds vaker in bestekken voorgeschreven. De in het read more

 • INVENT

  Hoe staat het met het binnenklimaat van uw woning(en) en/of gebouw(en)? Veelal blijkt dat de uitgangspunten van de EPC-, EPG- of PHPP berekening niet overeenkomen met wat in de praktijk is toegepast. Te vaak vertonen woningen/gebouwen ernstige tekortkomingen waardoor een te hoog energieverbruik en een slecht binnenklimaat ontstaat. Om aan read more

 • Luchtdichtheidsmetingen

  Isolatiethermografie verrichten wij hoofdzakelijk in opdracht van bouwkundig adviesbureaus, bouwbedrijven en particulieren. Naast high-end infrarood apparatuur, gebruiken wij hiervoor in de praktijk vaak ook een blowerdoor, een endoscoop en apparatuur om de kwaliteit van de binnenlucht te meten.

 • Thermografische inspecties

  Als een pand (veel) inwendige energie verliest, kan dat heel veel oorzaken hebben. De isolatie kan beschadigd zijn. Er kan een koudebrug in de constructie zitten. Een lekkage in de spouwmuur. Enzovoorts. Om het probleem exact te kunnen lokaliseren en gericht te kunnen verhelpen, dient een thermografische inspectie. Tijdens een read more

 • Thermografie

  Thermografie Met behulp van  thermografie maakt een infrarood afbeelding eenvoudig zichtbaar waar uw woning of bedrijfspand  mogelijk energie verliest. Thermografie is eenvoudig uitgelegd een meetmethode waardoor me n contactloos de temperatuur van een object of gebied in kaart kan brengen. Thermografie wordt onder andere toegepast in de bewaking, brandbeveiliging en read more

 • Luchtdichtheidsmetingen

  Juiste luchtdichtheid van woningen en gebouwen biedt comfort en bespaart energie. Zodra de thermische schil van het ‘woningjasje' lucht doorlaat ontstaan comfortklachten, vochtproblemen, onnodig energieverlies en gebrekkige ventilatie. Door kieren, gaten en niet luchtdichte materialen treedt er bovendien inwendige condensatie op en neemt de isolatiekwaliteit af. Detectie van luchtlekken via read more