Software

Dit ontwerptool is speciaal ontwikkeld om reeds in de ontwerpfase een idee te krijgen van de energiezuinigheid van het gebouw. Oorspronkelijk ontwikkeld in Duitsland waar het reeds vele jaren fungeert als hét ontwerpinstrument van de Duitse passiefhuisprojecten, heeft het rekenpakket zich reeds duizenden malen bewezen, en is het grondig getest en gecontroleerd. Meer dan 10.000 passieve gebouwen zijn op deze wijze reeds berekend. In het bijzonder heeft het Europese CEPHEUS-project uitgewezen dat de voor de PHPP ontwikkelde rekenprocedures voor het berekenen van de warmtebehoefte, in vergelijking met klassieke rekenmethodes, een beter aanvaardbare voorspelling geven van de praktijk.

Voor de Benelux is het Nederlandstalige PHPP-2007 te koop via de webshop van het Belgische Passiefhuis Platform.