Subsidies

Energiesubsidiewijzer

EnergiesubsidiewijzerEnergiesubsidiewijzer: wegwijzer voor energiebesparing

Er zijn veel soorten subsidies voor projecten om woningen energiezuiniger te maken. Via de energiesubsidiewijzer vul je een woonplaats in, waarna je kunt zien welke subsidies er beschikbaar zijn voor woningeigenaren, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties.

De subsidiewijzer laat subsidies en regelingen zien op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau. De website is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en Milieu Centraal.

www.energiesubsidiewijzer.nl


Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE)

Voor de ISDE is in 2017 een budget van 70 miljoen euro beschikbaar voor tegemoetkomingen bij het aanschaffen van warmtepompen, zonneboilers, pelletkachels en biomassaketels. Aanvragen kan vanaf 2 januari 2017.

Voor wie is deze subsidie?

Deze subsidie is zowel zakelijk als particulier beschikbaar.

Wat is het doel van deze subsidie?

Om te zorgen dat er meer bedrijven en woningen in Nederland op een duurzame manier verwarmd worden.

Zie voor meer informatie: http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]