Komt u ook u naar het congres ‘Echte-Energieverbruik’ met Diederik Samsom? Plaats een reactie

Komt u ook u naar het congres ‘Echte-Energieverbruik’ met Diederik Samsom? Entree is kosteloos, inschrijven kan via onderstaande link:

Klik hier om u in te schrijven

Er is de afgelopen maanden nogal wat geschreven over het nieuwe concept voor BENG (Bijna Energie Neutrale Gebouwen) dat op 20 november 2018 is gepresenteerd door het ministerie van BZK.

De nieuwe BENG eisen voor grondgebonden woningen van 70-30-50 gelden vanaf 1 januari 2020 voor alle nieuwe gebouwen. Deze minimale wettelijke eisen voor nieuwbouw zijn onvoldoende ambitieus en niet betrouwbaar in het voorspellen van het energieverbruik. Omdat iedereen recht heeft op een goed gebouw, goede voorlichting en transparantie is het tijd voor een keurmerk dat hierin voorziet. Dat keurmerk heet Echte-Energieverbruik en gaan we tijdens Building Holland introduceren. Diederik Samsom zal de contouren van ons klimaatakkoord schetsen, Harm Valk (Nieman) legt de BENG uit en Jeroen Pels (Triodos) legt uit hoe financiers hier tegenaan kijken. Verder komt u natuurlijk alles te weten over het nieuwe keurmerk “Echte-Energieverbruik”.

Wij beginnen voor aanvang van de beurs op 11 april om 9:20u (inloop met koffie vanaf 9:00uur) en eindigen om 12:00u zodat er nog genoeg tijd overblijft om Building Holland te bezoeken. Het volledige programma en de sprekers kunt u vinden op de website van Building Holland.

Initiatiefnemers Keurmerk Echte-Energieverbruik zijn:

Initiatiefnemers Keurmerk Echte-Energieverbruik

Doelgroep congres: Woningcorporaties, Aannemers, VVE’s, Woningeigenaren, Architecten, Gemeenten, Fabrikanten, Installateurs, Ontwikkelaars, Investeerders.

Programma

9:00 9:20u Ontvangst met koffie
9:20 9:25u Introductie door Frank Grootenboer – PassiefBouwen
9:25 10:00u Diederik Samsom – Klimaatakkoord gebouwde omgeving.
10:00 10:20u Harm Valk, Nieman – Bijna Energie Neutrale Gebouwen.
10:20 10:40u Frank Grootenboer, PassiefBouwen – Keurmerk Echte Energieprestatie.
10:40 11:00u Jourdain Martens, DevelopInc – Het HEO concept.
11:00 11:20u Jeroen Pels, Triodos – kwaliteitsborging, energieprestatie en financiering.
11:20 11:40u Erik Schot, Plangarant – Nut en noodzaak van kwaliteitsborging
11:40 12:00u Conclusie en certificaat uitreiking.

Keurmerk echte enerige verbruik

Click to rate this post!
[Total: 1 Average: 5]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *