Beurs heat power logo

Organisator Vakbeurs Energie lanceert beurs ‘Industrial Heat & Power’ Plaats een reactie

54events, organisator van onder meer Vakbeurs Energie, lanceert ‘Industrial Heat & Power’, een zakelijke beurs specifiek voor professionals betrokken bij de industriële energievoorziening en -transitie. Het evenement vindt plaats gelijktijdig en in colocatie met Vakbeurs Energie en de beurs Ecomobiel, op 9, 10 en 11 oktober in de Brabanthallen in Den Bosch.

Nederland moet in 2030 49 procent minder broeikasgassen uitstoten om aan het Klimaatakkoord te voldoen. Het aandeel dat de industrie momenteel in CO2-uitstoot voor z’n rekening neemt, bedraagt ruim 40%, waarvan 78% afkomstig is van de zware industrie. De sector, die een belangrijke aanjager is van welvaart, staat dus voor een grote opgave.

“Het havenindustriegebied Rotterdam/Moerdijk staat voor de opgave om per 2030 jaarlijks 20 miljoen ton CO2 te reduceren” – Persbericht Port of Rotterdam (april 2018)

Dat die opgave inmiddels hoog op de industriële agenda’s staat, bleek al tijdens de Summit Energie & Utilities, een jaarlijkse bijeenkomst voor bestuurders en stakeholders uit – onder meer – de industrie. Hier werd herbevestigd dat snel forse maatregelen nodig zijn, maar ook dat dit kansen met zich meebrengt; een overtuiging die ook leeft bij brancheorganisaties en politiek.

“De technologie die de energietransitie mogelijk maakt, is een economische groeimotor. Door de transitie bewust te versnellen, kan Nederland een internationale koppositie innemen als pionier en exporteur.” – Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, voorzitter van de ondernemersorganisatie voor de technologische industrie FME

Ook in de dagelijkse industriële praktijk is de energietransitie steeds meer top of mind. In toenemende mate bestaat dan ook de behoefte aan een specifiek zakelijk evenement waarop professionals uit het industriële heat and power segment praktische tools krijgen aangereikt waarmee zij daadwerkelijk de energietransitie kunnen vormgeven.

Reden voor 54events om ‘energie & industrie’ te promoveren van prominent beurssegment Energie tot de stand-alone beurs ‘Industrial Heat & Power’, met daarin vertegenwoordigd de segmenten stoominstallaties, koel- en vriestechniek, warmtekrachtkoppelings- en elektra-installaties, aandrijftechniek en perslucht en gebouw- en procestechniek.

Net als Vakbeurs Energie dit jaar, heeft de eerste editie van Industrial Heat & Power als thema ‘Samen Werken in Transitie’. Industrial Heat & Power gaat vergezeld van een geheel zelfstandige inhoudelijke beursprogrammering, bestaande uit symposia, seminars en workshops in samenwerking met brancheverenigingen en bedrijfsleven.

→ “Goed dat er een platform komt waarop te zien is wat er mogelijk is en gebeurt. Een platform niet zozeer voor visies en vergezichten, maar juist voor de praktische kennis en oplossingen rondom de industriële energy efficiency.” – René de Schutter, voorzitter van de Federatie van Energieconsultants (FedEC)

→ “Met de transitie van fossiel naar duurzaam, staat de industrie voor een ongekende uitdaging. De sector maakt zich klaar; de koplopers zijn al onderweg. Industrial Heat & Power lijkt me een voltreffer… alle kennis en ontwikkelingen in één hal.” – Egbert Klop, managing director van BlueTerra Energy Experts

→ “Ook in de industrie is de energietransitie het gesprek van de dag. Zij brengt immers, voor die industrie, specifieke uitdagingen met zich mee. Een dedicated kennisplatform als Industrial Heat & Power is dus zeer wenselijk.” – Natasja Leijser, operationeel manager van Eco Steam and Heating

Industrial Heat & Power
Dinsdag 9, woensdag 10 & donderdag 11 oktober 2018
Brabanthallen, Den Bosch

54events

54events is gespecialiseerd in live communicatie op het gebied van de energietransitie en verduurzaming.
Onder de slogan ‘Accelerating energy transition’ organiseert zij onder meer de beurzen Renovatie, Monument, Vakbeurs Energie, Ecomobiel en Industrial Heat & Power en diverse congressen waaronder de Energy Storage Day en de Summit Energie & Utilities.

Voor vragen, op- en/of aanmerkingen, suggesties en verzoeken kunt u contact opgenomen met Diederik Jansen, marketing & communicatie manager bij 54events via +31(0)6 46192141 of diederik@54events.nl.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *