, ,

AcouStream


BUVA’s AcouStream combineert een beperkte inbouwdiepte en -hoogte met een verhoogde geluidswering.

Met de AcouStream introduceert BUVA een zelfregelend susrooster. De AcouStream combineert een beperkte inbouwdiepte en -hoogte met een verhoogde geluidswering. De AcouStream is een optimaal ventilerend rooster dat in vele situaties toepasbaar is. Een verhoogde geluidswering zal het comfort dat de gebruiker ervaart doen toenemen. Geluid van de wind om het huis, langskomend verkeer, pratende mensen op straat. Vaak is hiervoor de geluidsreductie van een suskast te hoog en conform het Bouwbesluit niet noodzakelijk en dus een onnodige investering. Speciaal voor dit soort situaties is de AcouStream ontwikkeld.
De AcouStream is standaard zelfregelend. Hiermee is niet alleen het comfort gegarandeerd, maar levert het ook een aanzienlijke EPC-reductie op.
Als onderdeel van het BUVA Vital Air System kan de totale EPC-reductie oplopen tot 0,17!
Met de combinatie van een zelfregelend rooster met een verhoogde geluidswering en de beperkte inbouwgrootte, introduceert BUVA een uniek rooster.

Geluid
Het geluidsniveau in een woning of ander gebouw is afhankelijk van het buitengeluid en de geluidwerende eigenschappen van de gevel. Bovendien zijn er vaak extra factoren als balkons, overstekken en balustrades, die invloed hebben op het geluid. Tenslotte spelen bouwhoogte en plaatsing van gevelelementen en daarin opgenomen ventilatievoorzieningen een rol in de geluidbeleving in de woning. De AcouStream realiseert in situaties met verhoogd risico op extra geluid een lager geluidsniveau in de woning. Dit komt het binnenmilieu ten goede. Minder geluid is meer comfort!

 

De AcouStream is toepasbaar op glas (GL), in tussenkalf (gelijk aan GL uitvoering) en verdekt liggend (VD). Hiermee zijn alle plaatsingsmethoden mogelijk. De totale diepte van het rooster is beperkt tot 145 mm. Zie voor een overzicht van de gegevens van de AcouStream de tabel op bladzijde 5.
– Doorlaat 14, 18 en 23 dm3/sec per strekkende meter.
– Geluidsisolatiewaarde (Rq,A) van +6 dB(A) en is hiermee uniek in Nederland.
– Zowel links als rechts bedienbaar met koord en/of stangbediening.
– Kasthoogte van 65mm voor de AcouStream VD.
– Werkende hoogte AcouStream GL (en in tussenkalf) 75mm. De glasaftrek is beperkt tot 78mm.
– Leverbaar met glasgoot 28, 32, 36, 40 en 44mm.
– Onafhankelijk van plaatsingsmethode toepasbaar tot 2500mm.
– Wind- en waterdichtheid conform NEN 2778 en NEN 6702 is 650 Pa. De AcouStream voldoet hiermee aan de hoogste eisen en mag worden toegepast in windsnelheidgebied I, II én III.
De inbouwhoogte van de AcouStream VD is 65mm. De AcouStream past hiermee in een sparing van de TopStream, waardoor beide roosters in een project door elkaar toe te passen zijn.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Artikelnummer: 142949df56ea Categorieën: , ,

    Persoonlijke gegevens


    PrijsTechnische SpecificatiesToepassingsgebiedLevertijdAnders, hieronder invullen


    Stuur mij informatie toe van andere aanbieders.

    BUVA rationele bouwprodukten B.V.

    BUVA rationele bouwprodukten is dé producent en leverancier op het gebied van hang-en sluitwerk, ventilatie, hardglas ramen, aluminium profielen en raam- en deurdorpels voor zowel de woning- als de utiliteitsbouw. Daarnaast...