,

Kiefer ConcretCool


ConcretCool is een innovatief systeem voor koeling van het betondek in gebouwen en gebruikt toevoerlucht in plaats van water.

Bijbehorende pdf bestand bekijken:

ConcretCool is een nieuw, innovatief systeem voor koeling van het betondek in gebouwen en gebruikt toevoerlucht in plaats van water. Dit systeem maakt gebruik van de warmteopslagcapaciteit van beton en van vrije koeling door buitenlucht (≤ 12 °C). Hierdoor zijn energiebesparingen van 50% mogelijk ten opzichte van gebruikelijke systemen. Deze manier van koelen is zeer geschikt voor kantoor- en overheidsgebouwen, scholen en ziekenhuizen.

Het systeem betonkernactivering met lucht is zowel eenvoudig als perfect. Gekoelde buitenlucht wordt door in de beton ingestorte aluminium buizen gevoerd. In de buizen wordt de lucht verwarmd door de betonvloer. Tegelijkertijd wordt de vloer gekoeld.

Bij een vloertemperatuur van 22°C wordt de buitenlucht (7.5 m3/h.m2) opgewarmd tot 21°C en kan als verdringingslucht in de ruimte worden ingebracht. Het systeem staat borg voor een hoog belevingscomfort. Het is innovatief en zeer energiebesparend.

ConcretCool is een uitbreiding op de gebruikelijke centrale ventilatielucht technische installatie met een component waardoor de gebouwmassa een actieve functie krijgt in de afvoer van overtollige warmte. Het gebruikte medium daarbij is lucht.

De op hygiënische gronden vereiste luchthoeveelheid om te ventileren dekt de afvoer van de warmtelast van het gebouw. Door extra van de koelere nachtlucht gebruik te maken zijn hogere koelcapaciteiten in warme perioden mogelijk.

Het is daarom overbodig om een watervoerend systeem in de betonconstructie aan te brengen!

Hoe functioneert ConcretCool?

In het werk worden koelbuizen van goed geleidend aluminium met een diameter van Ø60 of Ø80mm evenwijdig aan het bouwraster en op bepaalde onderlinge afstanden ingestort. Inwendig zijn de buizen beribd voor een hoge uitwisseling van thermische energie tussen beton en doorstromende lucht.

De toevoerlucht wordt niet direct naar het vertrek gevoerd, maar stroomt eerst door de koelbuizen in de betonvloer. Op de weg van de lucht door de buis naar het vertrek wordt deze verwarmd tot op vrijwel de temperatuur van het betonplafond; ca. 1K lager dan de vertrek- luchttemperatuur. De daarvoor nodige warmte wordt door de betonmassa aan de lucht overgedragen. Deze overdracht veroorzaakt gelijktijdig afkoeling van de betonkern. Aansluitend wordt de toe- voerlucht via een Kiefer luchtverdeelarmatuur aan het vertrek toegevoerd en voorziet zo in de noodzakelijke hygiënische vereiste ventilatiehoe-veelheid. Zonder naverwarming wordt een luchttoevoertemperatuur bereikt van 21°C. Gebruik van primaire energie is daarvoor niet nodig. Het proces verloopt zelfregulerend en is bijna vrij van temperatuur- schommelingen en met een hoge temperatuurstabiliteit op grond van de grote accumulatiecapaciteit van de betonmassa. De warmteterugwin- ning van de luchttechnische installa- tie wordt samen met de systeemaanvulling ConcretCool 95% verbeterd. Daarmee worden alle gestelde doelen volgens de Renewable Energies Heat Act ruimschoots gehaald. Samen met het koelpotentieel van de vrije koeling voert dit tot een (tot dusver) nog niet eerder bereikte vermindering van de bedrijfskosten en energiegebruik. Een passiefhuis standaard met maximaal 15kWh.(m2.a)-1 kan zonder kostbare maatregelen worden bereikt.

 

 

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]
Artikelnummer: 48ab2f9b4595 Categorieën: ,

    Persoonlijke gegevens


    PrijsTechnische SpecificatiesToepassingsgebiedLevertijdAnders, hieronder invullen


    Stuur mij informatie toe van andere aanbieders.

    Navos Klimaattechniek B.V.

    Navos Klimaattechniek B.V. levert en ontwikkelt kwalitatief hoogwaardige producten die innovatief, energiebesparend en milieubewust zijn. Het verbeteren van het comfort in verblijfruimten staat bij ons voorop.Ons zelf ontworpen plenumbox IsoPlenum®...