, ,

Infiltratiebox met geotextiel


Opvangen van regenwater kan d.m.v. infiltratieboxen en –platen. Deze boxen/ platen zijn voorzien van geotextiel.  Hier kan water doorheen, maar zand en vuil niet.  Vervolgens worden deze boxen/platen ingebouwd in de
grond en vormen daar een holle ruimte, waarin grote  hoeveelheden regenwater kunnen worden opgevangen. Wanneer het ophoudt met regenen wordt het water langzaam weer afgegeven aan de omliggende grond. Gevolg: minder waterplassen bovengronds en het water  verdwijnt niet in het riool!

Bijbehorende pdf bestand bekijken:

Afhankelijk van de situatie biedt ACO Easy- Garden verschillende mogelijkheden voor infiltratie. Met de toepassing van infiltratieboxen kan eenvoudig een groot infiltratiebuffer gecrëerd worden. De EasyGarden infiltratieboxen zijn leverbaar in 2 formaten, die ook met meerdere naast elkaar tot 1 groot pakket gecombineerd kunnen worden. Is vanwege een hoge  rondwaterstand de toepassing van infiltratieboxen niet mogelijk, of is diep graven i.v.m. beperkte bereikbaarheid van de locatie voor graafmachines niet mogelijk, dan kan ook worden gekozen voor infiltratieplaten. Deze kunnen relatief ondiep worden ingebouwd*. Hiervoor is dan wel een groter oppervlak nodig. Afhankelijk van de bodemgesteldheid (infiltrerend vermogen) moet per m2 afgekoppeld oppervlak worden uitgegaan van een infiltratiepakketvolume van 10 liter per m2 (zandgrond) tot 20 liter per m2.

 

Plaats de infiltratieboxen bij; 

  • Schuur/tuinhuis;
  • afkoppelen van woning en/of terrein;
  • door hoge sterkte zowel onder terras als oprit te plaatsen.

Plaats de infiltratieplaten bij;

  • Hoge grondwaterstand;
  • wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van graafmachines;
  • door hoge sterkte zowel onder terras als oprit te plaatsen.
SKU: 13f3cf8c5319 Categorieën: , ,

Persoonlijke gegevens


PrijsTechnische SpecificatiesToepassingsgebiedLevertijdAnders, hieronder invullen


Stuur mij informatie toe van andere aanbieders.

ACO BV

De ACO-groep staat wereldwijd voor kwaliteit, ervaring en innovatie op het gebied van civiele techniek, bouwtechniek en installatietechniek. In Nederland biedt ACO, leverancier van o.a. de merken ACO Drain® en...