103 Passiefhuizen in Almere

De Vijfde Stad V.O.F., een ontwikkelcombinatie gevormd door AM en Ballast Nedam Ontwikkelingsmaatschappij, is bezig met het bouwen van 103 Passiefhuizen in Columbuskwartier Almere.

Dit project is het eerste project in Nederland waarbij de passiefhuistechniek in de seriematige woningbouw wordt toegepast. Bij bouwen conform de passiefhuisfilosofie wordt ingezet op een maximale vraagbeperking van de energiebehoefte voor ruimteverwarming en primaire energie (huishoudelijk gebruik). Hierbij wordt uitgegaan van een zodanige isolatie van gevels, vloer en dak dat daarmee de behoefte voor ruimteverwarming beperkt blijft tot maximaal 15 kWh/m2. Ter vergelijking, dit is ongeveer één derde van de behoefte voor ruimteverwarming van een woning conform de huidige bouwregelgeving. Om ook in de zomer een comfortabel binnenklimaat te kunnen garanderen, worden in de woningen spuivoorzieningen aangebracht voor passieve koeling.

Voor duurzame elektriciteitsopwekking worden per woning 14 photovoltaïsche panelen toegepast. Deze panelen worden geplaatst op een pergolaconstructie op het platte dak en geven een duurzame uitstraling aan de woningen. De opgewekte elektra komt ten goede aan de huurders van de woning en eventueel teveel opgewekte elektra wordt teruggeleverd aan het net.

Het project wordt ondersteund met energie-onderzoeksubsidies vanuit SenterNovem en het cRRescendo-project. cRRescendo is een project in het EU programma Concerto dat zich richt op sustainable communities waarin energiebesparing en duurzame energie zijn verweven op elk niveau en in elk aspect. De woningen zijn ontworpen door INBO Architecten uit Rijswijk en de realisatie is in handen van BAM Woningbouw W&R uit Amsterdam. Het project zal medio 2010 worden opgeleverd.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]