12 passiefhuizen De Waterlei

Met de realisatie van 12 passiefhuizen aan de Waterlei te Apeldoorn wordt een positieve bijdrage geleverd aan een meer duurzame maatschappij. Zowel op wijkniveau als op gebouwniveau. Deze uitspraak vraagt om een toelichting. Binnen het thema duurzaam zijn namelijk een viertal speerpunten te definiëren.

1. Vitaal          Mensen voelen zich prettig in een omgeving waar woningdifferentiatie, functiemenging, een goede openbare ruimte en een positieve wijkidentiteit in balans zijn. Wijken die over deze eigenschappen beschikken hebben een langere levensduur.

2. Flexibel       De capaciteit om een gebouw aan te kunnen passen aan een andere functie of gebruiker vergroot de toekomstbestendigheid van het product en stelt, in het geval van woningbouw, de mensen in de gelegenheid om te kunnen blijven wonen in de wijk.

3. Esthetisch   Hergebruik van gebouwen uit het verleden voor nieuwe functies en gebruikers onderstreept het duurzame karakter van die bouwwerken. Naast een flexibele constructiewijze en maatvoering, beschikken deze objecten veelal over een architectuur die nog steeds gewaardeerd wordt (aandacht voor detail, kwalitatief hoogwaardige materialen, etc.) Dit onderstreept onze overtuiging dat een gebouw met meer bezieling en kwaliteit in architectuur langer gehandhaafd blijft dan een object dat deze eigenschap niet heeft.

4. Spaarzaam  Het passiefhuis, de nul-energiewoning en duurzame kantoor- en renovatie-concepten zijn voorbeelden van gebouwen die ieder op hun eigen wijze inspelen op de energievraag. Het ontwerp, de trias energetica en de materiaalkeuze spelen daarbij een belangrijke rol.

Bij de realisatie van de woningen aan De Waterlei is getracht aan al deze uitgangspunten zo goed mogelijk te voldoen.

Een vitale woonomgeving, een flexibele en gedifferentieerde opzet (een tweetal woningbreedtes (8100 en 9300), waardoor meerdere vormen van bewoning mogelijk is), veel aandacht voor materialen en details, en een spaarzaam gebouwconcept (passiefhuis).

Het onderwerp spaarzaam behoeft mogelijk nog een korte toelichting. Door gevel, vloer en dak zo goed mogelijk te isoleren (resp. Rc van 9, 5 en 10) wordt de warmtevraag zo laag mogelijk gehouden en hoeft het aandeel techniek niet zo groot te zijn. Dat is gunstig voor de ‘onderhoudsbehoefte’ en bevordert de ‘vrijheid in het wonen’, met andere woorden ‘je wordt niet geleefd door de techniek’.  En dat is van groot belang. Want plezierig wonen blijft de grootste prioriteit !

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]