Groenewoud passiefhuizen Tilburg

Syntens heeft  Kuin & Kuin Architecten in 2008 gevraagd deel te nemen aan een studiegroep Duurzaam Bouwen. Deze groep heeft zich ten doel gesteld een project te entameren gericht op het grote aantal wonigen uit de jaren 50 t/m 70 waarvan de installaties en de thermische isolatie slecht zijn.
Een haalbaarheidsstudie voor een woningbouwproject uit de jaren 50 wees uit dat de keuze voor dat project een ongelukkige was vanwege de grootte van de woningen (veel te klein naar huidige maatstaven), te steile trappen, te smalle gangen, te veel koudebruggen e.d.. De investeringen bleken niet te verantwoorden en zeker niet op het gewenste niveau van Passiefhuisrenovatie.

Later is de keuze gevallen op een project aan de Dolomietenlaan in Tilburg waarvan de woningen intern van een goede kwaliteit waren. Voor dit project is gekozen voor het renoveren van de gevels en het dak volgens het Passiefhuisconcept. In het kort komt dit neer op heel goed isoleren (Rc 8 à 10 = beduidend beter dan de nieuwbouwnorm), luchtdichte aansluitingen maken, het aanbrengen van geïsoleerde kozijnen met drievoudige beglazing (met speciale gasvulling) en het beperken van ventilatieverliezen door een gebalanceerd ventilatiesysteem. Door deze ingrepen daalt het energieverbruik voor verwarming, warm water en ventilatie van 150 à 200 kWh/m2 tot onder de 25 kWh/m2. Daarnaast wordt er duurzame energie opgewekt door het plaatsen van collectoren op het dak waardoor de externe energievraag nog verder afneemt. Bij hoge isolatiewaarden is het belangrijk om aandacht te schenken aan een effectieve zonwering en nachtventilatie in de zomermaanden om het energieverbruik voor koeling sterk te reduceren. Daarom zijn er luifels aan de zuidzijde ontworpen. Hierin is ook nog een zonwering (t.b.v. de onderzijde van de glasvlakken) geïntegreerd.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]