Passief restauratie voormalige Latijnse School

De achtergebouwen van de voormalige Latijnse School (Latijnse Schoolstraat 10-12) in Middelburg krijgen een nieuwe bestemming als wonen en werken en worden ontsloten vanuit de Lombardstraat. Het doel is een functioneel, duurzaam en ruimtelijk geheel te maken.

Het complex is sinds de 14e eeuw in gebruik als school en kent een lange geschiedenis van verbouw en uitbreiding. In het plan wordt de oorspronkelijke bouwstructuur gehandhaafd. De verschijningsvorm wordt met respect voor de historische context eigentijds aangepast en gekenmerkt door eenheid en eenvoud.

Het gebouw ligt in het hart van de stad. Het gehele complex heeft een rijksmonumentenstatus en bestaat in principe uit drie gebouwdelen. Het oudste deel van het complex ligt aan de Latijnse Schoolstraat. Daarachter ligt een deel uit 1879 en het deel dat grenst aan de Lombardstraat dateert uit 1922.

Het ontwerp van de renovatie is van RDH Architecten Stedenbouwkundigen uit Middelburg. Het is voor het eerst dat in Nederland een rijksmonument op het niveau van een PassiefHuis wordt gebracht. De monumentenstatus stelt eisen aan de restauratie en renovatie. De buitenzijde van de tuingevel mag niet worden aangepast, evenals het zinken dak en de schoorsteen. Ook de geel betegelde muren uit het gedeelte van 1922 dienen intact te blijven..

Uitgebreide informatie gewenst? Neem contact op met RDH Architecten Stedenbouwkundigen
http://www.rdh.nl/

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]