Passiefhuis Bodegraven

Het buitenHUIS is de eerste vrijstaande woning in Nederland die blijkens metingen aan de strenge, internationale passiefhuisnorm voldoet. Dit houdt in dat de woning zeer goed is geïsoleerd en kierdicht gebouwd. In de woning zijn tal van innovatieve technieken toegepast, waardoor de woning meer energie opwekt dan verbruikt. Berekeningen en metingen door DWA hebben inmiddels bevestigd dat de passiefhuisnorm wordt behaald.

Licht en lucht zijn nodig om gezond te wonen. De woning is daarom royaal voorzien van te openen ramen, die in gesloten stand echter perfect zijn afgedicht. Drievoudig glas zorgt ervoor dat de warmteverliezen tot een minimum beperkt blijven. Toetreding van mooi diffuus daglicht diep in de woning wordt bereikt met nanogel, dat toegepast is in de lichtstrook in de hal.

Blowerdoor test

Gisteren is de finale blowerdoor test gedaan, conform het Passiefhuisprotocol. De resultaten overtroffen de verwachtingen: de kierdichtheid is 50% beter dan het strenge passiefhuiscriterium voorschrijft. Het volume van de woning, bepaald volgens het protocol, bedraagt 702 m3.  Er mag dan maximaal 0,6 x 702 = 420 m3/h lekverlies zijn bij een drukverschil van 50 Pa. Gemeten is bij onderdruk 197 m3/h en bij overdruk 201 m3/h, gemiddeld 200 m3/h bij 50 Pa. Dat is dus minder dan de helft van het toegestane lekverlies!

Duurzaam en gezond bouwen heeft toekomst. Het landelijk beleid is om in 2020 energieneutraal te bouwen. Het buitenHUIS voldoet daar al aan en gaat zelfs een stap verder door meer energie op te wekken dan in huis op jaarbasis nodig is. Het overschot is voldoende om met een toekomstige elektrische auto 15.000 kilometer per jaar te rijden.

Eigentijdse architectuur, duurzaam bouwen en gezond wonen zijn prima te combineren door integraal te ontwerpen. De bevlogen opdrachtgever, Hans Buitenhuis, is verbonden aan het Bodegraafse adviesbureau DWA, dat toonaangevend is in duurzaam ontwerpen. Samen met architect Daniël de Witte, bouwkundig adviesbureau COR en constructeur Stabico werd een sterk ontwerpteam gevormd, dat ook tijdens de bouw nauw betrokken bleef.

De complexe bouw werd in de achterliggende acht maanden verzorgd door de Bodegraafse aannemer TBB. Zij voerden ook de regie over de inpassing van het energiedak, de lichtstraat, vacuüm isolatie in de dakkapellen en tal van andere nieuwigheden.

‘Duurzaam door teamwork’ was het motto. Het resultaat mag er zijn. De opgedane kennis en ervaring zal worden ingezet in volgende projecten en beschikbaar worden gesteld tijdens cursussen en seminars. Op dit moment werkt DWA aan renovatie-concepten om ook bestaande woningen zeer energiezuinig en gezond te maken.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]