Passiefhuis concept voor Veldhuizerschool

De bestaande basisschool aan de Kraatsweg 11 in Ede is voor 6 groepen te klein en te oud. Daarom is gekozen voor nieuwbouw die ruimte biedt aan 11 groepen met een speellokaal. Architect Henno Westeneng van Jorissen Simonetti architecten uit Doetinchem ontwierp een nieuwe school die, onder andere door de metselstenen en de grote dakoverstekken architectonisch goed aansluit bij de omliggende bebouwing. Door de kozijngrootte te variëren en de kozijnen speels in de gevels te plaatsen, krijgt het schoolgebouw een dynamisch karakter. Ter plaatse van het multifunctionele hart van het gebouw zijn grote vliesgevels aangebracht die zorgen voor een prachtige lichtinval en mooie zichtlijnen. Deze transparantie sluit goed aan bij de onderwijsvisie van de school. Begin juni is de sloop van het oude schoolgebouw begonnen.

Zuinig en comfortabel

Geen muffe lokalen meer, een school zonder gasaansluiting en 80% minder energieverbruik. Een school die door de kinderen zelf warm gehouden wordt. Het raam kan open, maar het is niet nodig. Dat is het vooruitzicht voor de Veldhuizerschool in Ede per voorjaar 2011.

De nieuwe school is volledig energiezuinig en toch comfortabel. Het is buiten koud en het waait hard. Dan heb je naast een wollen jas ook een windjack nodig, want anders waait de wind er zo doorheen. Dat is het principe bij de Veldhuizerschool: een zeer goede isolatie met een dikte van 30 à 40 cm, in combinatie met een luchtdichting aan de binnenzijde van de gevels en daken. Wat je aan energie kan behouden is immers het eerste verdiend.

De school krijgt geen vloerverwarming en geen radiatoren en zelfs geen gasaansluiting. Met passieve warmte uit de bodem wordt de school ‘s morgens vroeg op temperatuur gebracht. Daarna leveren de kinderen in het lokaal voldoende warmte om het behaaglijk te houden. ‘s Zomers zorgt het systeem voor koeling.

Stabiel binnenklimaat

Wetenschappelijk is aangetoond dat frisse lokalen betere werk- en leerprestaties opleveren. In het nieuwe gebouw is de hoeveelheid frisse lucht daarom anderhalf keer meer dan de eis van het bouwbesluit. Hoe meer kinderen in een lokaal, hoe groter de noodzakelijke ventilatie in het lokaal. Het klimaatsysteem meet het CO2-gehalte en stuurt het ventilatiegehalte. De temperatuur kan ook door de leerkracht ingesteld worden. Zo ontstaat een stabiel binnenklimaat.

Op primaire energie wordt 80% bespaard ten opzichte van een vergelijkbaar nieuw gebouw dat uitsluitend aan de eisen van het bouwbesluit voldoet. De afgevoerde lucht draagt haar warmte voor 90% over aan de lucht die wordt aangevoerd. Deze waarden zijn haalbaar omdat het gebouw luchtdicht wordt gemaakt.

Terugverdienen

Het passiefhuis concept staat voor energiezuinig en comfortabel bouwen. In Nederland is het nog niet helemaal afgestemd op scholen. Voor het ontwerp van de Veldhuizerschool is mede gebruik gemaakt van Duitse en Belgische kennis en uitgangspunten. De provincie Gelderland subsidieert het project. Afhankelijk van de subsidiemogelijkheden is passief bouwen terug te verdienen tussen de 5 en 8 jaar. Naast een aantrekkelijke terugverdientijd zal ook de waarde van het gebouw na 20 jaar hoger blijken.

Het ontwerp van de Veldhuizerschool door Jorissen Simonetti architecten te Doetinchem is het gevolg van integraal teamwork waarbij alle verschillende disciplines vanaf het begin van het ontwerpproces vanuit het programma van eisen hun bijdrage hebben geleverd. Er is dus niet vooraf een ontwerp gemaakt ‘waar ook nog installaties in moeten’. Het integrale ontwerpteam bestaat uit de volgende partijen:  HartmanBouwvisie en  Bouwquest (ontwerpmanagement), Bartels (advies constructies) en Intechno (advies installaties). Voor meer informatie bezoek: www.jorissensimonettiarchitecten.nl

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]