Passiefhuis langs de Angstel

Als architect ben je tegenwoordig verplicht om je opdrachtgever de keuze voor te leggen hoe hij zijn huis energetisch wil aanpakken. De keuze die je vandaag maakt heeft effect voor de komende 2-30 jaar, of langer. Ons buro had het geluk gehad een opdrachtgever te treffen waar we, in nauw overleg,  een passiefhuis voor hebben ontworpen. Langs de Angstel tegen de grens van het beschermde dorpsgezicht is een traditioneel lijkend ontwerp tot stand gekomen waarbij het passiefhuisconcept is toegepast. Detailleren met isolatiepaketten van ca. 20 cm en meer deden in de ontwerpfase vreemd aan, maar nu kijken we vreemd op naar oude details waar 6 tot 8cm isolatie in zit.

Omdat ons buro veel in hergebruik van bestaande gebouwen zit kijken we al met verlangen uit om daar ook het passiefhuisconcept toe te gaan passen. We weten nu dat dat mogelijk is.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]