Passiefhuis te Eersel in ontwikkeling

Voor een opdrachtgever uit Eersel heeft Ariëns-cs een ontwerp gemaakt voor een vrijstaand woonhuis volgens het passiefhuisconcept. De kavel is gelegen in het plan De Rosheuvel in Eersel.

De uitdaging bij het ontwerpproces is het taakstellend budget waarbij een woonhuis ontworpen wordt waarin de principes en uitgangspunten van het passiefhuis zoveel mogelijk gevolgd worden en een woonhuis gerealiseerd wordt met een zo laag mogelijk energieverbruik met een hoogwaardig comfort en leefklimaat.

Bij het ontwerp is getracht om binnen de randvoorwaarden van het beeldkwaliteitsplan het programma zoveel mogelijk in een compact volume onder te brengen met een zo gunstig mogelijke zon-oriëntatie. De zuid- en westgevel zijn daartoe van grote glasvlakken voorzien. Om het risico op oververhitting te verkleinen worden op deze gevels luifels als vaste zonwering gemaakt.

De kapvorm en -oriëntatie volgt uit het beeldkwaliteitsplan. De dakhelling bedraagt 40 graden waarmee de panelen op het dak een rendement van 90-95% halen.
Als bouwsysteem wordt uitgegaan van een houtskeletbouw draagstructuur met een metselwerk buitenblad. Op die manier heeft de schil ook enige mate van thermische massa.

Voor het installatieconcept wordt vooralsnog uitgegaan van:

* Balansventilatie met warmteterugwinning tbv ventilatie van het woonhuis.
* Bodemcollector tbv voorverwarming/-koeling van de ventilatielucht die in het huis wordt gebracht.
* Atag Q-solar hybride CV-ketel tbv (vloer)verwarming en warm tapwater. Deze installatie is voorzien van een collector op het dak en een boilervat voor de opslag van warm water.
* Voorbereid op de plaatsing van PV-panelen tbv opwekking van electriciteit.
* Een kleine pelletkachel voorziet in een aanvullende en sferische warmtebron in de woonkamer/leefkeuken.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]