Passiefhuis te Molenbeersel

Ontwerp: Qarchitecture, in samenwerking met Aurelie Dubois Architect (B)

De bestaande woning, aan de rand van industrieterrein ‘Heikemp’, vormt de overgang van het industriegebied naar het woongebied. Deze overgangszone kunnen we het best als landelijk bestempelen, daar zowel de woonfunctie als het industriële aspect hier minder nadrukkelijk aanwezig is. Vooral het uitgestrekte groen rond de woning bepaalt de kwaliteit van de leefomgeving. Elke onderlinge relatie met het groen ontbreekt. De bestaande woning communiceert op geen enkele manier met haar omgeving. Deze ruimtelijke kwaliteit zou beter benut moeten worden. Waar in de 21e eeuw steeds meer wordt gestreefd naar een duurzame leefomgeving, waar de energievraag wordt beperkt, valt deze woning op deze specifieke locatie buiten de boot. Hoewel groen en duurzaamheid in deze omgeving essentieel zijn, zijn in de huidige situatie de energiebeperking en de -opwekking niet optimaal.

Daarom is het besluit genomen om op deze locatie een ‘Passiefhuis’ te bouwen, dat zich onderscheidt door de combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik. Door een uitgekiend ontwerp, georiënteerd op de zon, met zeer goede isolatie en een effectieve kierdichting, kan de warmte in een passiefhuis nauwelijks weg. Hierdoor is er nog maar heel weinig energie nodig om de woning in de winter op temperatuur te houden. Dan zorgen passieve warmte bronnen zoals de zon en interne warmte bronnen, voor bijna alle benodigde warmte. Door de kleine hoeveelheid verwarming die dan nog nodig is op een slimme manier over de lucht van het gebalanceerde ventilatiesysteem aan te voeren, is een conventioneel verwarmingssysteem overbodig. Op deze manier dient deze nieuwe woning enerzijds dus gebruik te maken van haar omgeving en anderzijds aansluiting te vinden bij haar natuurlijke omgeving.

Daar het esthetische karakter van vormentaal en materiaalgebruik essentieel zijn voor het bouwen van een gecertificeerd passiefhuis is de bestaande woning geanalyseerd. De mogelijkheden om de bestaande bebouwing te behouden zijn kritisch bekeken en het is onmogelijk gebleken de bestaande bebouwing te upgraden tot een passiefhuis. De praktische problemen: Het is bijna onhaalbaar de woning te laten voldoen aan de hoge isolatie- en dichtingsnormen en de hoogwaardige technische installaties te integreren. Daarnaast voldoet het exterieur niet aan de gewenste eisen. Bijvoorbeeld de dakhelling, een open zuidgevel en gesloten noordgevel spelen een belangrijke rol, om het aanwezige zonlicht optimaal te benutten.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]