test

Passiefhuis Wierden

Leven in een nieuwe energiezuinige woning is een wens van de opdrachtgever. Daarnaast ligt de eis van de gemeente voor een hoge GPR-gebouw score. GPR Gebouw laat precies zien hoe het is gesteld met de duurzaamheid van een gebouw. Dit heeft geresulteerd in het ontwerp voor een passiefhuis.

De vormgeving van de woning kenmerkt zich door een abstracte en eigentijds kubusvormig volume. Deze vorm is ontstaan, doordat is gezocht naar de meest effectieve en compacte bouwvorm. Een compact gebouw is noodzakelijk om het energieverlies zo laag mogelijk te kunnen houden. Het volume is aan de Noord- en Oostzijde afgeschermd tegen de kou met een vrij dichte metselwerkgevel, zodat het warmteverlies hier beperkt blijft. Deze gevels vormen tevens de rug van het gebouw naar de straat en het zijkavel, waarbij het uitzicht en het contact naar buiten via de Zuid- en Westgevel wordt gerealiseerd. De Zuidgevel is geheel transparant uitgevoerd, gecombineerd met een serre, overdekt terras en balkon. Een opvallend element vormt de houten lamellenconstructie welke aan de Zuid- en Westgevel zijn bedacht. De laag staande winterzon kan naar binnen schijnen en zorgt voor passieve warmte, terwijl de hoogstaande zomerzon wordt geweerd.

Aan de Noord- en Oostzijde van de woning is een houten laagbouw bedacht welke voorziet in een buitenberging, carport en overdekt entreegebied. Alle leefruimtes in de woning zijn zoveel mogelijk aan de warme Zuidzijde gesitueerd, waarbij alle nevenfuncties als buffer aan de Noordzijde zijn bedacht. Door de compacte vormgeving, de toepassing van duurzame technieken en natuurlijk materiaalgebruik is een woning bedacht, welke voldoet aan moderne woonwensen. Hierbij is tevens veel aandacht besteed aan de energiehuishouding, het milieu, de gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde. Kortom, een eigentijdse en duurzame woning passend in een groene woonomgeving.

Bijzonderheden

De Passieve woning onderscheidt zich door de bijzondere combinatie van een zeer hoogwaardig en aangenaam binnenklimaat en een zeer laag energieverbruik. Met het ontwerp voor een duurzaam Passiefhuis is een GPR gebouw-score van gemiddeld 9 en een EPC van 0,08 gerealiseerd (huidige EPC-eis is 0,6).

Het passiefhuis heeft per jaar een energiebehoefte voor ruimteverwarming van 15 kWh/m2, dit komt ongeveer overeen met een gasverbruik van 1.5 m3 gas/m2 vloeropper¬vlak. De woning verbruikt 10 keer minder energie voor verwarming dan een gemiddelde bestaande woning en 4 à 5 keer minder dan de huidige nieuwbouwwoning uitgevoerd conform het Nederlandse Bouwbesluit.

Het passiefhuis levert een actieve bijdrage aan de bescherming van het klimaat. Door de verregaande energiebesparing is de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen zo beperkt mogelijk. Niet alleen het energieverbruik voor verwarming (15 kWh/m2), maar ook het totale primaire energiegebruik per huishouden blijft in de praktijk begrensd tot max 12 kWh/m2 per jaar. Dit betekent minimaal 54% minder CO2-uitstoot t.o.v. de huidige standaard nieuwbouwwoning. De woning wordt onder andere voorzien van een serre, grote overstekken en een zogenaamde passief huis unit. Het elektrisch verbruik van het passiefhuistoestel kan door toepassing van de PV-cellen eenvoudig worden terugverdiend. Ten behoeve van voorverwarming tapwater worden douche-WTW’s toegepast.

Jaar

2012

Opdrachtgever

Particulier

Materialen

Genuanceerd metselwerk / verduurzaamd naturel hout / pvc-dakbedekking / antraciet gelakte meranti kozijnen / drievoudige beglazing

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]