Passiefhuisproject in Roosendaal

De Roosendaalse wijk “De Kroeven” wordt herontwikkeld. Er is een plan ontwikkeld die renovatie, sloop en nieuwbouw combineert. Aan de zuidzijde van de wijk zijn 3 experimentele woningen gerealiseerd. De woningen bestaan uit 3 bouwlagen en zijn tegen de koppen van de bestaande bouwblokken gebouwd. Dit zijn de eerste gerealiseerde passiefhuizen van de tweede generatie in Nederland, ook wel CO2 neutraal of klimaatneutraal genoemd.

Met de woningen worden de 3 concepten van zonne-energie zichtbaar gemaakt:

Actief thermisch  – zonneboilercombi voor tapwater en verwarming
collectoren in de gevel (ca. 6 m2)
Actief elektrisch   – PV-panelen in de gevel voor opwekking electriciteit (ca. 30 m2)
gaswarmtepomp voor tapwater en verwarming
met dakcollectoren
Passief serre –       wintertuin (d.m.v. te openen ramen kan warmte door de
woningen  verspreid worden)
warmtepompboiler voor warm tapwater (warmtebron – afgevoerd
ventilatielucht)
HR ketel voor verwarming

Het project is genomineerd voor de NET-Trofee (Nationale Energie Toekomst) van het Ministerie van VROM

Technische gegevens

Isolatie gevels                              Rc=10,0
Isolatie dak                                    Rc=10,0
Isolatie begane grondvloer        Rc=10,0
Beglazing                                       U=0,58
Deur- en raamhout                       dik 73mm
Onderdorpel maaiveld                 hout met kunststof
Zonwering                                      screens en uitvalscherm t.p.v. terraspui
Brievenbus                                     buitenbus
Zomernachtventilatie                    luiken met inbraakwering en dakraam
Kierdichting                                    extra qv=0,15
Montage leidingen
Binnenspouwblad                         in isolatie vrije zone
Isolatie funderingsbalken            prefab ps schuim
Ventilatie                                          gebalanceerde ventilatie in combinatie met luchtverwarming
Verwarming                                     luchtverwarming
Warm tapwater                               2* collectoren   1* combi-ketel

 

Opdrachtgever:                               Aramis AlleeWonen Roosendaal
Aannemer:                                       V.D.M. Drachten
Adviseur:                                          DHV
Oplevering:                                      december 2008

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]