Pilotproject betaalbare en duurzame starterswoningen

WY.architecten is winnaar van de ‘Cradle to Cradle’-prijsvraag die uitgeschreven is door de Gemeente Peel en Maas. In samenwerking met MiBa Vastgoedontwikkeling b.v. en Groenjuwelier- Duurzame ontwikkelingen is het winnende ontwerp gemaakt voor 12 nieuwbouw starterswoningen in combinatie met 6 appartementen in een bestaand schoolgebouw. De prijs bestaat uit een C2C-voucher van €15.000,- die als stimulans dient om de duurzaamheidsambities daadwerkelijk om te zetten naar het concrete bouwproject.

Betaalbare starterswoningen realiseren volgens duurzaamheidsconcepten als ‘Cradle to Cradle’ materiaalgebruik en het energiezuinige ‘Passiefhuis’-principe. Dat is de ambitie die de Gemeente Peel en Maas had bij het uitschrijven van de prijsvraag voor de realisatie van jongerenhuisvesting op een inbreidingslocatie binnen de gemeente.

Duurzaamheid
De nieuwbouwwoningen zijn opgezet in 2 bouwstroken van ieder 6 woningen, waarbij de collectieve groenzone tussen beide stroken voorzien wordt van een helofytenfilter; een waterpartij die afvalwater van de woningen op een natuurlijke wijze zuivert. Voor elk cluster van woningen wordt een gezamenlijke warmtepomp nagestreefd in combinatie met stroomopwekking via collectieve PV-cellen op het dak. Voor de bouwtechniek van de woningen is een zo licht mogelijke constructie bedacht in hout. Materiaalbesparing is een primair uitgangspunt voor het bouwconcept. De toe te passen materialen worden vervolgens zoveel als mogelijk gezocht binnen het aanbod van gangbare bouwproducten.

Haalbaarheid
Een ruimtelijke opdeling van de compacte woningen is achterwege gelaten, waardoor bewoners alle mogelijkheden hebben de woning met eigen middelen in te richten. Doordat beide bouwlagen via een vide in open verbinding met elkaar staan, wordt het mogelijk voor de ventilatie van het huis onconventionele oplossingen te zoeken. Het is namelijk noodzakelijk om kostbare investeringen in dure installaties te vermijden, zodat de woningen betaalbaar blijven.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]