Vrijstaande Villa Rhoon

VAN DER LEUR VERMEER Architecten heeft in 2008 een bijzonder project opgeleverd. In een intensieve samenwerking met opdrachtgever en adviseurs is een concept ontwikkeld voor een passieve woning. Uitgangspunt vormt het integrale ontwerp voor leefruimte en klimaat, waarbij gebruik is gemaakt van betonkernactivering in combinatie met warmtekoude opslag.

 

Bureau informatie

VAN DER LEUR VERMEER Architecten richt zich op het realiseren van duurzame projecten voor nieuwbouw en herontwikkeling. Toekomst gericht denken is de basis voor onze werkmethodiek, waarbij het denken in verandering centraal staat. Door samen met onze opdrachtgevers te zoeken naar de essentie van de opdracht wordt vaak de basis gelegd voor een integraal resultaat.  Wij doen dit vanuit de overtuiging dat samenwerking leidt tot een betere kwaliteit.
Het bureau is actief op een breed terrein van de markt en zoekt daarbij steeds waardevolle samenwerkingsverbanden, die een bijdrage kunnen leveren aan een duurzaam resultaat.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]