Regenwater opvangen met een regenwatertank

Nederland is een land het gemiddeld wel 240 dagen per jaar regent, wat betekent dat er meer regendagen zijn dan dagen waarbij dit niet zo is. Door de opwarming van de aarde neemt dit aantal geleidelijk toe. Dit is een grote hoeveelheid regenwater wat gebruikt kan worden voor verschillende doeleinden, denk bijvoorbeeld aan het water geven van de planten op de volgende dat. Door het gebruiken van regenwater in plaats van vers kraanwater, zal de waterrekening iets afnemen wat gunstiger is voor de portemonnee. Om regenwater te kunnen gebruiken moet het opgevangen en opgeslagen worden.

Hoe is regenwater schoon op te vangen?

Regenwater moet dus eerst opgevangen en opgeslagen worden om het te kunnen gebruiken. Echter is regenwater niet schoon genoeg om het meteen na opvang te kunnen gebruiken, het moet dus schoongemaakt worden. Dit wordt gedaan met regenopvangsystemen die de mogelijkheid hebben om naast opvangen, het regenwater te filteren. Een voorbeeld een regenopvangsysteem zonder filterende eigenschappen, is een regenton. Deze is direct aangesloten met dakgoten waardoor het regenwater hier ongefilterd in terecht komt. Een regenopvangsysteem met filterende eigenschappen, is bijvoorbeeld een systeem die uit geotextiel bestaat.

Geotextiel is een materiaal dat wel regenwater doorlaat, maar geen zand, takjes of andere klein en groot vuil. Het is dus eigenlijk een verbeterde versie van de normale water afvoer doordat het ook meteen het water reinigt. Geotextiel wordt gebruikt voor onder anderen infiltratie boxen en -platen. Deze systemen worden net onder de grond geplaatst om zo holtes te creëren. Deze holtes worden dan gebruik om het water in op te slaan en, zodra het regenen is opgehouden, het langzaam af te geven aan de omliggende grond. Hierdoor zullen er minder plassen bovengronds ontstaan, doordat het water nu al meteen in de grond wordt opgenomen.

Op de locaties waar dan toch plassen blijven ontstaan, kunnen speciale regenputten geplaatst worden. Deze speciale regenputten vangen het overige water op en leiden het naar een opslagplaats. Net als bij het geotextiel wordt hier het water eerst gefilterd zodat het zo min mogelijk vuil bevat als het aankomt in de opslag.

Waarvoor kan het regenwater gebruikt worden?

Nadat het regenwater is opgevangen en gefilterd, komt het terecht in de opslagplaats: de regenwatertank. Zodra het water hier terecht is gekomen, is het zodanig schoon dat het zelf voor huishoudelijk klussen gebruikt kan worden. Denk bijvoorbeeld aan het wassen van kleding of het schoonmaken van onderdelen in het huis of gebouw.

Een regenwater tank die geschikt is voor onder anderen het gebruik van een geotextiel put, heeft een standaard inhoud van 1500 liter. In kubieke meters is dit 1,5 m3.

Hoeveel helpt een speciale wateropslag?

Elke woning is anders en elke tuin heeft een iets andere vorm, maar aan de hand van een voorbeeld zal een gemiddeld beeld worden geschetst. Gemiddeld valt er in Nederland 790L regen per m2 per jaar. Stel dat de tuin een formaat heeft van 5 meter bij 9 meter. Het totale oppervlak is dan 45m2. In één jaar valt er 35550liter regen in deze tuin. Dit betekent dat in één jaar, de regenwatertank bijna 24 keer gevuld kan worden. Het opgevangen regenwater is ruimschoots genoeg om te gebruiken voor een grote hoeveelheid verschillende soorten klusjes.

Informatie of offerte aanvragen


    Click to rate this post!
    [Total: 3 Average: 5]