Bouwjaar: 1930 tot 1945

Woningen met spouwmuur
jaren 30 woning duurzaam maken

Intro

In deze periode werd er vaak gebouwd met spouwmuren en deze woningen maken onderdeel uit van het binnenstedelijke beeldkwaliteitsplan. Buitengevels afbreken en langs buiten isoleren is vaak geen optie. Een groot deel van deze woningen zijn later voorzien van moderne verwarmingsketels en dubbele beglazing, maar niet op de wijze die geschikt is om tot een passief eindresultaat te komen.

  • Gevel isoleren
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • Kozijnen
  • Ventilatie
  • Gasloos verwarmen
1

Gevel isoleren (spouw én binnenzijde )

De stap naar een gasloze passieve woning bestaat voornamelijk uit goede kierdichting, isolatie en ventilatie met warmte terugwinning (WTW). Het isoleren aan de buitenzijde verdient bouwfysisch de voorkeur in verband met het elimineren van de thermische bruggen (ook wel koudebruggen genoemd). Dit kan alleen als we de oude buitengevel verwijderen en dat is bij woningen van deze categorie vaak geen optie omdat ze estetisch grote waarde heeft.

Het isoleren van de spouw is altijd onvoldoende, waardoor we ook nog aan de binnenzijde van de woning zullen moeten isoleren. De spouw kan worden gevuld met isolatiemateriaal en aan de binnenzijde van de buitengevels wordt extra isolatie en voorzetwanden toegepast.

2

Dakisolatie

Dakisolatie Passiefbouwen

Ook de dakisolatie moet worden verbeterd en hiervoor zal het -vaak nog houten- dakbeschot aan de binnen- of buitenzijde worden geïsoleerd. Met de technische dampschermen die tegenwoordig verkrijgbaar zijn is het zelfs mogelijk om een platdak aan de binnenzijde te isoleren. In alle gevallen zal de isolatie moeten worden afgestemd op dampdoorlatendheid van de bestaande dakopbouw. In sommige gevallen wordt het dak hoger, maar vaak kan er tussen de gordingen voldoende worden geïsoleerd en is een dak verhoging niet noodzakelijk.

3

Vloerisolatie

Vloerisolatie passiefhuis

Meestal zijn deze woningen uitgevoerd met een houten begane grondvloer waar een kruipruimte aanwezig is. Deze kunnen  altijd betrekkelijk eenvoudig worden na geïsoleerd.

4

Kozijnen

Naast de benodigde isolatie zullen ook de kozijnen aangepakt moeten worden. Dit kan een nieuw passiefhuis kozijn met drie-voudig glas of een binnenkozijn met HR++ glas waarbij de oude kozijnen met het oude glas behouden blijven. Deze optie is effectief en vaak een stuk voordeliger, tevens past het bouwfysisch prima bij de isolatie aan de binnenzijde. Extra aandacht verdient hierbij de uitvoering van de vensterbanken. Net als de dorpels van de buitendeuren ontstaan hier vaak thermische bruggen en dat willen we juist voorkomen.

5

Ventilatie

Ventilatiesysteem

Naast de isolatie wordt ook de kierdichting van het gebouw geoptimaliseerd zodat de woning geen warmte verliest door infiltratie en het ventilatiesysteem optimaal kan functioneren. Een kierdicht gebouw kan met een laag ventilatiedebiet ongemerkt worden geventileerd. Zo’s systeem is stil (max. 25dB) en heeft warmteterugwinning (WTW) zodat de warmte uit de uitgeblazen lucht wordt gehaald en de gefilterde frisse lucht voorverwarmt. De woning verliest zo maar een paar procent warmte, is gezond en heel comfortabel. Er zijn centrale en decentrale ventilatiesystemen met WTW in de handel. Een centraal systeem verdiend de voorkeur, maar als het onmogelijk is om leidigen weg te werken kan worden gekozen voor een of meer decentrale ventilatieunit(s) met WTW.

6

Gasloos verwarmen

Elektrische luchtverwarmer

Als de woning volgens de passiefhuisstandaard is geïsoleerd en de kierdichting voldoet aan de norm dan is het energieverbruik beperkt tot 25kWh per vierkante meter per jaar. Dit is lager dan de BENG 2, de strengste van opvolger van de EPC die in 2021 voor nieuwbouwwoningen wordt geïntroduceerd.  Je zou kunnen stellen dat met een Passiefhuis renovatie het gebouw volledig toekomstbestendig is! Vanwege de lage verwarmingsvraag is de benodigde energie in een passiefhuis ongeveer 50% voor warm tapwater en 50% voor verwarming. Hierdoor kan een (dure) warmtepomp vaak achterwege blijven en ALL electric in combinatie met een thermisch zonnepaneel en zonneboiler straffeloos worden toegepast. In dat geval verwarm je de woning door middel van het ventilatiesysteem in geval er lange tijd geen zon is in de winter. Een elektrische weerstand in de boiler zorgt dan voor het warm tapwater.

De ALL electric optie kan voor appartementen en tussenwoningen met een elektrische weerstand in de boiler en in het ventilatiesysteem. Voor hoekwoningen en grotere huizen zal een kleine lucht warmtepomp al toereikend zijn, ook deze kan met het ventilatiesysteem samenwerken zodat er geen radiatoren of vloerverwarming hoeft te worden aangelegd. Het comfort is toch al optimaal, vloerverwarming zult u niet missen.

Biomassa ten slotte kan een optie zijn in buiten stedelijke gebieden waar de uitstoot van rookgassen geen overlast voor de naastgelegen huizen heeft. Hout is CO2 neutraal, de rookgassen zijn relatief schoon bij goede (pellet)kachels, maar de fijnstof uitstoot is zeker iets om rekening mee te houden.

Informatie of offerte aanvragen

Wilt u graag aan de slag met uw woning en zonder spijt energiebesparende maatregelen nemen? Vul dan het onderstaande formulier in voor een integraal advies. Geef duidelijk aan waar u informatie over zoekt, dan zorgen wij dat het juiste bedrijf contact met u opneemt.


    Click to rate this post!
    [Total: 0 Average: 0]