Bouwjaar: van 1945 tot 2015

Vrijstaande woning met spouwmuur met of zonder isolatie
Vrijstaande woning verduurzamen

Intro

Vrijstaande woningen zijn vaak duur om energetisch te renoveren. Er kunnen geen series worden gemaakt samen met de buren en ook de reken- en tekenkosten zijn niet deelbaar. Voordeel is dat je de renovatie wel in stappen kunt uitvoeren en materialen kunt kiezen zonder daarmee rekening te hoeven houden met anderen. Als de orientatie van de woning zodanig is dat er in de winter voldoende passieve zonne energie kan worden opgevangen, kan een vrijstaande woning prima tot passiefhuis worden gerenoveerd.

  • Gevel isoleren
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • Kozijnen
  • Ventilatie
  • Gasloos verwarmen
1

Gevel isoleren (voorkeur buitenzijde)

Gevelisolatie buitenzijdeDe stap naar een gasloze passieve woning bestaat voornamelijk uit goede kierdichting, isolatie en ventilatie met warmte terugwinning (WTW). Het isoleren aan de buitenzijde verdient bouwfysisch de voorkeur in verband met het elimineren van de thermische bruggen (ook wel koudebruggen genoemd). De buitengevel zal hiervoor moeten worden verwijderd en wordt vervangen door minimaal 20cm isolatie. De gevels kunnen vervolgens worden afgwerkt met om het even welke afwerking, steenstrips, hout, stucwerk, metaal.. Het voordeel hiervan is dat eigenaren de kans krijgen het uiterlijk van hun woning te upgraden.

2

Dakisolatie

Dakisolatie PassiefbouwenOok de dakisolatie moet worden verbeterd en hiervoor zal het  dakbeschot aan de binnen- of buitenzijde worden geïsoleerd. Ook al is het dak reeds geisoleerd, dan zal de bestaande isolatie moeten worden verbeterd. Dit kan aan de binnen- of aan de buitenzijde waarbij rekening dient te worden gehouden met de dampdoorlatendheid van de verschillende isolatiematerialen. Met de technische dampschermen die tegenwoordig verkrijgbaar zijn is het zelfs mogelijk om een platdak aan de binnenzijde te isoleren. In alle gevallen zal de isolatie moeten worden afgestemd op dampdoorlatendheid van de bestaande dakopbouw. In sommige gevallen wordt het dak hoger, maar vaak kan er tussen de gordingen voldoende worden geïsoleerd en is een dak verhoging niet noodzakelijk.

3

Vloerisolatie

Vloerisolatie passiefhuisVloerisolatie is bij deze categorie alleen lastig bij een ongeïsoleerde vrijdragende betonvloer op zand, te herkennen door het ontbreken van een kruipruimte. Deze vloer moet worden verwijderd, uitgegraven, geïsoleerd en weer worden teruggestort, een zeer ingrijpende verbouwing. Alle andere vloeren (hout of beton) waar een kruipruimte aanwezig is kunnen altijd worden na geïsoleerd. De oplegging van de vloer op de fundering blijft een thermische brug en hiervoor zal de isolatie van de buitengevel onder het maaiveld moeten worden doorgetrokken om deze te verkleinen. Doe je dit niet dan heeft de vloerisolatie veel minder effect en benadruk je de koude randen met het risico van condensatie en daardoor ook schimmelvorming.

4

Kozijnen

KozijnenNaast de benodigde isolatie zullen ook de kozijnen vernieuwd moeten worden door nieuwe exemplaren die geschikt zijn voor drie-laags beglazing. Deze kozijnen hebben geisoleerde profielen met een U waarde lager dan 0,8 W/(m²·K) dat samen met het drie-laags glas voldoende isoleert. De kozijnen moeten op de juiste plaats in de geisoleerde gevel worden opgenomen en luchtdicht op de binnengevel worden afgeplakt.

5

Ventilatie

Ventilatiesysteem

Naast de isolatie wordt ook de kierdichting van het gebouw geoptimaliseerd zodat de woning geen warmte verliest door infiltratie en het ventilatiesysteem optimaal kan functioneren. Een kierdicht gebouw kan met een laag ventilatiedebiet ongemerkt worden geventileerd. Zo’s systeem is stil (max. 25dB) en heeft warmteterugwinning (WTW) zodat de warmte uit de uitgeblazen lucht wordt gehaald en de gefilterde frisse lucht voorverwarmt. De woning verliest zo maar een paar procent warmte, is gezond en heel comfortabel. Er zijn centrale en decentrale ventilatiesystemen met WTW in de handel. Een centraal systeem verdiend de voorkeur, maar als het onmogelijk is om leidigen weg te werken kan worden gekozen voor een of meer decentrale ventilatieunit(s) met WTW.

 

6

Gasloos verwarmen

Elektrische luchtverwarmer

Als de woning volgens de passiefhuisstandaard is geïsoleerd en de kierdichting voldoet aan de norm dan is het energieverbruik beperkt tot 25kWh per vierkante meter per jaar. Dit is lager dan de BENG 2, de strengste van opvolger van de EPC die in 2021 voor nieuwbouwwoningen wordt geïntroduceerd.  Je zou kunnen stellen dat met een Passiefhuis renovatie het gebouw volledig toekomstbestendig is! Vanwege de lage verwarmingsvraag is de benodigde energie in een passiefhuis ongeveer 50% voor warm tapwater en 50% voor verwarming.

De ALL electric optie kan voor vrijstaande woningen alleen met een kleine lucht warmtepomp die met het ventilatiesysteem kan samenwerken zodat er geen radiatoren of vloerverwarming hoeft te worden aangelegd. Het comfort is toch al optimaal, vloerverwarming zult u niet missen. Een zonneboiler zorgt voor het warm tapwater.

Biomassa ten slotte kan een optie zijn in buiten stedelijke gebieden waar de uitstoot van rookgassen geen overlast voor de naastgelegen huizen heeft. Hout is CO2 neutraal, de rookgassen zijn relatief schoon bij goede (pellet)kachels, maar de fijnstof uitstoot is zeker iets om rekening mee te houden.

Informatie of offerte aanvragen

Wilt u graag aan de slag met uw woning en zonder spijt energiebesparende maatregelen nemen? Vul dan het onderstaande formulier in voor een integraal advies. Geef duidelijk aan waar u informatie over zoekt, dan zorgen wij dat het juiste bedrijf contact met u opneemt.


    Click to rate this post!
    [Total: 0 Average: 0]