Monumenten

Met of zonder spouwmuur
Monument duurzaam renoveren

Intro

Monumenten zijn onze klassiekers en daar zijn de mogelijkheden tot aanpassen beperkt. Toch zijn er in Nederland al meerdere monumenten succesvol tot een gecertificeerd passiefhuis gerenoveerd. De aanpassingen beperken zich daar allemaal tot de binnenzijde, maar het resultaat is hetzelfde; een ultra zuinig, gezond en maximaal comfortabel gebouw.

  • Gevel isoleren
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • Kozijnen
  • Ventilatie
  • Gasloos verwarmen
1

Gevel isoleren (voorkeur buitenzijde)

Gevelisolatie buitenzijdeDe stap naar een gasloze passieve woning bestaat voornamelijk uit goede kierdichting, isolatie en ventilatie met warmte terugwinning (WTW). Bij monumenten zijn we genoodzaakt om de gevels aan de binnezijde te isoleren (doos in doos principe). Extra aandacht behoeven de binnenwanden de gekoppeld zijn aan de buitengevels. Hier zulen we dilletaties moet aanbrengen of schuin weglopende isolatieplaten moeten toepassen om de thermische bruggen binnen de perken te houden.

2

Dakisolatie

Dakisolatie PassiefbouwenOok de dakisolatie moet worden verbeterd en hiervoor zal het -vaak houten- dakbeschot aan de binnen- of buitenzijde worden geïsoleerd. Met de technische dampschermen die tegenwoordig verkrijgbaar zijn is het zelfs mogelijk om een platdak aan de binnenzijde te isoleren. In alle gevallen zal de isolatie moeten worden afgestemd op dampdoorlatendheid van de bestaande dakopbouw. In sommige gevallen wordt het dak hoger, maar vaak kan er tussen de gordingen voldoende worden geïsoleerd en is een dak verhoging niet noodzakelijk.

3

Vloerisolatie

Vloerisolatie passiefhuisVloerisolatie zijn bij monumenten vaak van hout kunnen vrijwel altijd goed worden na geïsoleerd zonder dat er thermische bruggen overblijven. Afhankelijk van de aanwezigheid van een kruipruimte kan de vloer van onderaf worden geisoleerd of van bovenaf worden gevuld met isolatiemateriaal.

4

Kozijnen

Bij isolatie aan de binnenkant van de gevel passen we binnenramen toe. Dit zijn eenvoudige zachthouten ramen met kierdichting en HR++ glas die samen met de oude kozijnen voldoende isolrerend zijn. Het mooie hiervan is dat ze bijna onzichtbaar worden opgenomen in de isolerende binnenschil. De dagmaat van het binnenkozijn is net zo groot als de buitenwerksemaat waardoor je geen daglichtverlies hebt.

5

Ventilatie

Ventilatiesysteem

Naast de isolatie wordt ook de kierdichting van het gebouw geoptimaliseerd zodat de woning geen warmte verliest door infiltratie en het ventilatiesysteem optimaal kan functioneren. Een kierdicht gebouw kan met een laag ventilatiedebiet ongemerkt worden geventileerd. Zo’s systeem is stil (max. 25dB) en heeft warmteterugwinning (WTW) zodat de warmte uit de uitgeblazen lucht wordt gehaald en de gefilterde frisse lucht voorverwarmt. De woning verliest zo maar een paar procent warmte, is gezond en heel comfortabel. Er zijn centrale en decentrale ventilatiesystemen met WTW in de handel. Een centraal systeem verdiend de voorkeur, maar als het onmogelijk is om leidigen weg te werken kan worden gekozen voor een of meer decentrale ventilatieunit(s) met WTW.

6

Gasloos verwarmen

Elektrische luchtverwarmer

Als de woning volgens de passiefhuisstandaard is geïsoleerd en de kierdichting voldoet aan de norm dan is het energieverbruik beperkt tot 25kWh per vierkante meter per jaar. Dit is lager dan de BENG 2, de strengste van opvolger van de EPC die in 2021 voor nieuwbouwwoningen wordt geïntroduceerd.  Je zou kunnen stellen dat met een Passiefhuis renovatie het gebouw volledig toekomstbestendig is! Vanwege de lage verwarmingsvraag is de benodigde energie in een passiefhuis ongeveer 50% voor warm tapwater en 50% voor verwarming. Hierdoor kan een (dure) warmtepomp vaak achterwege blijven en ALL electric in combinatie met een thermisch zonnepaneel en zonneboiler straffeloos worden toegepast. In dat geval verwarm je de woning door middel van het ventilatiesysteem in geval er lange tijd geen zon is in de winter. Een elektrische weerstand in de boiler zorgt dan voor het warm tapwater.

De ALL electric optie kan voor appartementen en tussenwoningen met een elektrische weerstand in de boiler en in het ventilatiesysteem. Voor hoekwoningen en grotere huizen zal een kleine lucht warmtepomp al toereikend zijn, ook deze kan met het ventilatiesysteem samenwerken zodat er geen radiatoren of vloerverwarming hoeft te worden aangelegd. Het comfort is toch al optimaal, vloerverwarming zult u niet missen.

Biomassa ten slotte kan een optie zijn in buiten stedelijke gebieden waar de uitstoot van rookgassen geen overlast voor de naastgelegen huizen heeft. Hout is CO2 neutraal, de rookgassen zijn relatief schoon bij goede (pellet)kachels, maar de fijnstof uitstoot is zeker iets om rekening mee te houden.

Informatie of offerte aanvragen

Wilt u graag aan de slag met uw woning en zonder spijt energiebesparende maatregelen nemen? Vul dan het onderstaande formulier in voor een integraal advies. Geef duidelijk aan waar u informatie over zoekt, dan zorgen wij dat het juiste bedrijf contact met u opneemt.


    Click to rate this post!
    [Total: 0 Average: 0]