Verenigingen van Eigenaren

(VvE’s)
vve woning verduurzamen

Intro

Appartementen zijn van alle tijden en in een grote verscheidenheid. De specifieke kenmerken zijn afhankelijk van het bouwjaar en komen overeen met de onderverdeling van de woningen op de hoofdpagina. VVE’s hebben echter een aantal organisatorische eigenschappen die tot financiële voordelen kunnen leiden.

  • Gevel isoleren
  • Dakisolatie
  • Vloerisolatie
  • Kozijnen
  • Ventilatie
  • Gasloos verwarmen
1

Gevel isoleren (voorkeur buitenzijde)

Gevelisolatie buitenzijdeDe stap naar een gasloze passieve woning bestaat voornamelijk uit goede kierdichting, isolatie en ventilatie met warmte terugwinning (WTW). Het grote voordeel van een gebouw met appartementen is dat je de kosten kunt delen en er reeds een samenwerkingsvorm bestaat. Voor grotere appartementen geldt bovendien dat het volume en de compactheid van het gebouw een passief renovatie eenvoudiger maakt. Ten slotte is het vaak ook nog goedkoper dan individuele gebouwen renoveren.

Isoleren kan op meerdere manieren, aan de buitenzijde of aan de binnenzijde, bij de laatste al dan niet in combinatie met de spouw. Het isoleren aan de buitenzijde verdiend bouwfysisch de voorkeur in verband met het elimineren van de thermische bruggen (ook wel koudebruggen genoemd). Maar om esthetische redenen of wettelijke beperkingen (welstand) kan het nodig zijn om de woning aan de binnenzijde te isoleren. Dat kan voor de voorgevel alleen of voor de gehele woning (doos in doos principe). Er zijn goede voorbeelden waarbij de voorgevel aan de binnenzijde is geisoleerd en de achtergevel van buiten. In dat geval worden ook verschillende kozijn oplossingen gebruikt.

2

Dakisolatie

Er moet voldoende dakisolatie worden aangebracht en hiervoor zal het -vaak houten- dakbeschot aan de binnen- en/of buitenzijde worden geïsoleerd. Met de technische dampschermen die tegenwoordig verkrijgbaar zijn is het zelfs mogelijk om een platdak aan de binnenzijde te isoleren. In alle gevallen zal de isolatie moeten worden afgestemd op dampdoorlatendheid van de bestaande dakopbouw. In sommige gevallen wordt het dak hoger, maar vaak kan er tussen de gordingen voldoende worden geïsoleerd en is een dak verhoging niet noodzakelijk.

3

Vloerisolatie

Vloerisolatie is bij deze categorie woningen alleen lastig bij een ongeïsoleerde vrijdragende betonvloer op zand, te herkennen door het ontbreken van een kruipruimte. Deze vloer moet worden verwijderd, uitgegraven, geïsoleerd en weer worden teruggestort, een zeer ingrijpende verbouwing. Alle andere vloeren (hout of beton) waar een kruipruimte aanwezig is kunnen altijd goed worden nageïsoleerd. De oplegging van de vloer op de fundering blijft een thermische brug en hiervoor zal de isolatie van de buitengevel onder het maaiveld moeten worden doorgetrokken om deze te verkleinen. Doe je dit niet dan heeft de vloerisolatie veel minder effect en benadruk je de koude randen met het risico van condensatie en daardoor wellicht ook schimmelvorming.

4

Kozijnen

KozijnenNaast de benodigde isolatie zullen ook de kozijnen vernieuwd moeten worden door nieuwe exemplaren die geschikt zijn voor drie-laags beglazing. Deze kozijnen hebben geisoleerde profielen met een U waarde lager dan 0,8 W/(m²·K) dat samen met het drie-laags glas voldoende isoleert. Bij isolatie aan de binnenkant van de gevel passen we binnenramen toe. U kunt dit lezen in bij kozijnen in de rubriek monumenten.

5

Ventilatie

Naast de isolatie wordt ook de kierdichting van het gebouw geoptimaliseerd zodat de woning geen warmte verliest door infiltratie en het ventilatiesysteem optimaal kan functioneren. Een kierdicht gebouw kan met een laag ventilatiedebiet ongemerkt worden geventileerd. Zo’s systeem is stil (max. 25dB) en heeft warmteterugwinning (WTW) zodat de warmte uit de uitgeblazen lucht wordt gehaald en de gefilterde frisse lucht voorverwarmt. Het gebouw verliest zo maar een paar procent warmte, is gezond en heel comfortabel. Er zijn centrale en decentrale ventilatiesystemen met WTW in de handel. Een decentraal systeem is voor appartementen vaak een goede optie omdat er dan geen leidingen hoeven te worden weggewerkt. Kan dat wel dan is een centrale WTW vanwege zijn hogere rendement vaak de betere keuze.

6

Gasloos verwarmen

Als het appartementengebouw volgens de passiefhuisstandaard is geïsoleerd is het energieverbruik beperkt toto 25kWh per vierkante meter per jaar. Dit is gelijk aan de BENG 2, de hoogste van de twee nieuwe bouwregels die in 2021 worden geïntroduceerd om energie neutrale woningen te bouwen. Je zou kunnen stellen dat met een Passiefhuis renovatie het gebouw volledig toekomstbestendig is gemaakt. De benodigde warmte in de woning is gemiddeld ongeveer 50% voor warm tapwater en 50% voor verwarming. Dit kan ALL electric in combinatie met thermische zonnepanelen en buffervaten of met biomassa worden gemaakt.

De ALL electric optie kan per appartementen met een elektrische weerstand in de boiler en in het ventilatiesysteem, of voor meerdere appartementen samen met (vaak grondgebonden) warmtepomp(en) worden opgelost.

Biomassa kan een optie zijn in buiten stedelijke gebieden waar de uitstoot van rookgassen geen overlast voor de naastgelegen huizen heeft. Hout is CO2 neutraal, de rookgassen zijn relatief schoon bij goede (pellet)kachels, maar de fijnstof uitstoot is zeker iets om rekening mee te houden. Een grote installatie kan een groot aantal appartementen van warmwater en het kleine beetje benodigde verwarming voorzien.

Informatie of offerte aanvragen

Wilt u graag aan de slag met uw woning en zonder spijt energiebesparende maatregelen nemen? Vul dan het onderstaande formulier in voor een integraal advies. Geef duidelijk aan waar u informatie over zoekt, dan zorgen wij dat het juiste bedrijf contact met u opneemt.


    Click to rate this post!
    [Total: 0 Average: 0]