Woningen verduurzamen en levensloopbestendig maken

Woningen verduurzamen en levensloopbestendig maken Plaats een reactie

Met het experimentprogramma ‘Duurzaam Thuis’ gaat Energiesprong onderzoeken en experimenteren met Nul-op-de-Meterwoningrenovaties in combinatie met het levensloopbestendig maken van de woningen.

‘Duurzaam Thuis’ zet 3 experimenten op gang. Het ene moet inzicht geven in de behoefte bij ouderen, als het gaat om woningaanpassingen. De andere 2 richten zich respectievelijk op nieuwe financieringsmogelijkheden en een vernieuwend aanbod.

Beter wooncomfort en Nul-op-de-Meter

Hiermee verkent dit programma welke marktproposities ontwikkeld kunnen worden voor een renovatieaanbod gericht op 65+-ers. Dat moet leiden tot:

  • Een verhoging van het wooncomfort in relatie tot de (toekomstige) functiebeperkingen van de bewoner op grond van zijn leeftijd (lichamelijk, geestelijk, sociaal)
  • Nul-op-de-Meter- oftewel energieneutrale woningen

Daarnaast onderzoekt ‘Duurzaam Thuis’ mogelijke financieringsvormen, bijvoorbeeld naar financiering vanuit de WMO, WLZ of de basiszorg.

Er zijn nu 2 experimenten: bouwbedrijf Van Wijnen heeft in het Friese Opsterland een modelwoning gerealiseerd en wil hiermee mogelijke financieringsvormen verkennen. Daarnaast voert woningstichting Valburg in het Gelderse Andelst een bewustwordingscampagne, gecombineerd met een behoefteonderzoek uit. Hiervoor richt de corporatie een modelwoning in met 3 verschillende pakketten van aanpassingsmaatregelen.

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *